Anul XI, Nr. 1-2 / 2018 - Cuprins

Revista - Studii şi cercetări de onomastică şi lexicologie (SCOL- Anul XI, Nr. 1-2 / 2018

Articole:

1 Decembrie 1918, Marea Unire și semnificația sa la ceas de Centenarp. 9

Onomastics

Iustina BURCI, Toponimia actuală din Oltenia şi Muntenia sub aspect etnic. Privire statisticăp. 32
Dumitru CARABAȘ, Elemente grecești în antroponimia aromânilor din România, p. 43
Anatol EREMIA, Hidronimia bazinului hidrografic al Dunării. Arealul pruto-nistrean,p. 62
Dumitru LOȘONȚI, Contribuţii la studiul numelor de familie din România (I)p. 70
Adelina Emilia MIHALI, Nume de familie din localitatea Ocna Șugatag, jud.Maramureș (I), p. 90
Viorica RĂILEANU, După o sută de ani de la Marea Unire. Spune-mi numele tău, ca să știu (cu) cine ești!, p. 105
Adela-Marinela STANCU, Prenume feminine franceze de origine latină, p. 112

*
*          *

Lexicology

Maria ALDEA, Discursul identitar în a doua jumătate a secolului al XIX-lea. O abordare lexicografică, p. 122
Panagiotis ASIMOPOULOS, Zoonimul câine în expresii idiomatice în bulgară, greacă, rusă și sârbăp. 130
Simina BADEA, Prefixul mal- în formarea termenilor juridici, p. 148
Inga DRUȚĂ, Nuclee de termeni în dicționarul lui I. D. Negulici din 1848p. 154
Corina Mihaela GEANĂ, Idiomuri care îşi au originea în Bibliep. 164
Nicoleta MIHAI, Termeni militari în presa românească contemporanăp. 171
Cristian MOROIANU, Variantele fonetice ale împrumuturilor moderne ‒ analiză etimologicăp. 183
Silvia PITIRICIU, Aromaterapia. Repere lingvisticep. 201
Simona Nicoleta STAICU, Instrumente utilizate în decodarea discursului medicalp. 212

*
*          *

Young Researchers’ Contributions

Armina BERCEANU, Nume de prăjituri, p. 218
Alina  DĂNILĂ,  Terminologia mediului. Aspecte generalep. 228
Angelica PREDA, Din terminologia textilă: inulp. 240
Simona SANDU PIRVULESCU, Științific vs. popular în terminologia forestieră: brad, molid, pinp. 249
Delia TOARNĂ RĂUȚ BRATILOVEANU, Din terminologia cromatică în limba română: verde, p. 257
Arlette Anamaria VOLCOV,  Nume de produse lactatep. 266

*
*          *

Reviews and Book Presentations

Catagrafiile Vistieriei Moldovei (1820-1845), IX. Ţinutul Vaslui, Partea 1 (1820), volum editat de Mircea Ciubotaru şi Lucian-Valeriu Lefter,  Introducere de Mircea Ciubotaru, Iaşi, Casa Editorială Demiurg Plus, 2016, 514 p.;  Ţinutul Fălciiul, Partea 1 (1820), volum editat de Mihai-Cristian Amăriuţei şi  Mircea Ciubotaru, Introducere de Mircea Ciubotaru, Iaşi, Editura StudIS, 2016, 574 p. (Iustina Burci), p. 273
„Nouvelle revue d’onomastique”, no 58/ 2016, 314 p. (Daniela Butnaru), p. 276
Ion Popescu-Sireteanu, Termeni păstoreşti în limba română, vol. I–III. Iaşi, Editura Alfa, 2017, vol. I: 531 p.; vol. II: 525 p.; vol. III: 300 p. (Nicoleta Mihai), p. 279
Alina-Mihaela Bursuc, Câmpul lexical al numelor de rudenie în limba română, Iași, Editura Demiurg, 2015, 201 p. (Loredana-Maria Ghioală), p. 282
Cercetări lingvistice. Omagiu doamnei profesoare Adriana Stoichițoiu Ichim, coord.  Dragoș Vlad Topală, Craiova, Editura Sitech, 2017, 335 p. (Alina Dănilă), p. 284
Simona Nicoleta Staicu, Analize morfo-lexicale în textul medical. Aplicații pentru cursul european de limba română și limba engleză, Timișoara, Editura de  Vest, 2017, 161 p. (Simona Sandu Pîrvulescu), p. 286
Teodor Cotelnic, Pagini de sociolingvistică ( în baza materialului din Republica Moldova), Chișinău, Institutul de Filologie al Academiei de Științe al Republicii Moldova, Tipografia, UPS ,,I.Creangă”, 2017, 263 p. (Mariana Buciu), p. 288
Gabriela Duda, Clișeul verbal și discursul public, București, Editura Academiei Române, 2016, 260 p. (Loredana-Georgiana Popescu), p. 293
Inga Druță, Sabin Buruiană, Dicționar de argou și expresii colocviale (rus-român), Chișinău, Editura Arc, 2017, 340 p. (Mariana Buciu), p. 295
Filologia modernă: realizări și perspective în context european, ediția a VIII-a, Chișinău, 16-17 octombrie 2014, coordonator Viorica Răileanu, Institutul de Filologie al Academiei de Științe a Moldovei, „Elan Poligraf”, 2016, 272 p. (Simona Sandu Pîrvulescu), p. 299
Dan Seracu, Cristaloterapia, București, Editura Aldo Press, 2013, 297 p. (Delia Toarnă Răuț-Bratiloveanu), p. 300

*
*          *

Academica

Al XVIII-lea Colocviu onomastic, Toulouse (Casa de Cercetare - Campus Universitatea din Toulouse Jean Jaurès și Biblioteca Studiilor de Sud),Franța, 17-18 ianuarie 2018, p. 302
Conferința științifică internațională Globalizarea, dialogul intercultural și identitatea națională, ediția a 5-a, 25-26 mai 2018, Târgu Mureș, România, p. 304
Al 10-lea Colocviu internațional Receptarea  Antichității grecești și latine în culturile europene, 26 mai 2018, Craiova, România, p. 306

*
*          *

Recent Publicationsp.309

*
*          *

Journal General Informationp.310