Acasă

 

 

 

 

Revista Studii şi cercetări de onomastică şi lexicologie (SCOL)
Adresă: Universitatea din Craiova, Strada A.I. Cuza, nr. 13-15, cod 200585, Dolj, România
ISSN: 2065-7161
ISSN online: 2247-7330
Domeniu: lingvistică
Tipul publicaţiei: ştiinţifică/academică
https://www.revistascol.ro
DESCRIERE GENERALĂ

Revista „Studii şi cercetări de onomastică şi lexicologie(SCOL), elaborată în cadrul Universității din Craiova, Facultatea de Litere, este o publicație științifică/academică, care apare cu două numere într-un volum pe an, fiind publicată la Editura Sitech din Craiova până în anul 2019, iar din anul 2020 la Editura Universitaria din Craiova.

SCOL continuă revista „Studii și cercetări de onomastică” (SCOL), apărută sub îndrumarea distinsului prof. univ. dr. Gheorghe Bolocan, revistă cunoscută la nivel național, care a funcționat în perioada 1995-2005 și care a contribuit la dezvoltarea domeniului onomasticii prin implicarea a numeroși specialiști din centre universitare ca București, Iași, Cluj-Napoca, Timișoara și Craiova.

Profilul tematic al revistei SCOL îl constituie două direcții importante în lingvistică: onomastica și lexicologia. Structura revistei include 6 secțiuni: Onomastică, Lexicologie, Contribuții ale tinerilor cercetători (cuprinzând rezultate ale cercetărilor efectuate de masteranzi și doctoranzi în domeniile onomastică și lexicologie), Recenzii (de cărți apărute în domeniul tematic al revistei), Academica (prezentare de colocvii, simpozioane sau de congrese, organizate de universităţi şi de institute de cercetare interne şi internaţionale), Apariții editoriale recente (lucrări/articole/studii de interes pentru lingviști, din anul în curs ori din anul anterior). Secţiunea de onomastică include cercetări de toponimie şi antroponimie românească şi străină. Cercetările din lexicologie cuprind aspecte legate de derivare, compunere, împrumuturi, probleme de terminologie. Cele două domenii de investigaţie, onomastica şi lexicologia, răspund nevoii de a certifica identitatea naţională şi oferă posibilitatea manifestării unităţii şi a diversităţii limbilor în sincronie şi în diacronie.

 

COMITETUL DE REDACȚIE

 

Director onorific

Silvia PITIRICIU

Universitatea din Craiova (România)

 

Redactor-șef

Cecilia-Mihaela POPESCU

Universitatea din Craiova (România)

 

Redactor-șef adjunct

Anamaria Magdalena PREDA

Universitatea din Craiova (România)

 

Redactori

Titela VÎLCEANU                                                            Daniela DINCĂ

Universitatea din Craiova (România)                                Universitatea din Craiova (România)

 

Secretari de redacție

Ovidiu DRĂGHICI                                     Alina RESCEANU

Universitatea din Craiova (România)              Universitatea din Craiova (România)