Comitetul științific director

 

Laimute BALODE
Universitatea din Letonia/Universitatea din Helsinki
(Finlanda)

 

Dumitru LOŞONŢI
Institutul de Lingvistică și Istorie Literară „Sextil Puşcariu” din Cluj-Napoca
(România)
 
Angela BIDU-VRĂNCEANU
Universitatea din București
(România)

 

Rumyana LYUTAKOVA
Universitatea „Kliment Ohridski” din Sofia
 (Bulgaria)
Petre Gheorghe BÂRLEA
Universitatea „Ovidius” din Constanța (România)

 

Cristian MOROIANU
Universitatea din București (România)
Monica BUSUIOC
Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan − Al. Rosetti” din București (România)
Sébastien NADIRAS
Centrul de onomastică al Arhivelor Naționale,
Paris (Franța)

 

Daniela BUTNARU
Institutul de Filologie Română, „A. Philippide”
Iași (România)

 

Manuela NEVACI
Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan − Al. Rosetti” din București (România)
 
Enzo CAFFARELLI
Revista italiană de onomastică
Roma (Italia)

 

Florentina NICOLAE
Universitatea „Ovidius” din Constanța (România)
 
Gheorghe CHIVU
Academia Română,
Universitatea din București (România)

 

Silvia PITIRICIU
Universitatea din Craiova (România)
 
Federica CUGNO
Universitatea din Torino (Italia)
Adriana STOICHITOIU ICHIM
Universitatea din București (România)

 

Anatol EREMIA
Institutul de Filologie, Academia de Științe a Moldovei
(Republica Moldova)
Emilia-Domnița TOMESCU
Universitatea „Ovidius” din Constanța
 (România)

 

Oliviu FELECAN
Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca (România)
 
 
Alexandru GAFTON
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași
(România)

 

Maria Isabel GONZÁLEZ-REY
Universitatea din Santiago de Compostela (Spania)
Kiril TSANKOV
Universitatea „Sf. Kiril și  Methodiu” din Veliko-Tŭrnovo
(Bulgaria)

 

IoanaVINTILĂ-RĂDULESCU
Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan − Al. Rosetti” din București (România)
 

 Rodica ZAFIU

Membru corespondent al Academiei Române,
Universitatea din București
(România)